solution

 1. Noun (problem, sorun vb.) çözüm, çözme, halletme.
 2. Noun çözülme, halledilme.
 3. Noun çözüm yöntemi/usulü/şekli, hal tarzı.
 4. Noun hal çaresi, çare, yol.
  It seemed that devaluation was the only solution. to find a peaceful solution.
 5. Noun, Chemistry çözelti, eriyik, mahlûl.
 6. Noun çözülme, ayrılma, dağılma, inhilâl.
  in solution: çözelti/eriyik halinde, erimiş halde.
 7. Noun, Medicine (a) bir hastalığın kriz dönemi veya sonu, (b) sıvı ilâç, şurup.
 8. Noun, Law borcun tesviyesi.
çok yönlü çözüm Noun
geçici çözüm Noun
tampon çözelti
anayasal çözüm yolu
yaratıcı çözüm
kriz çözümü
çözülememek Verb
demokratik çözüm Noun, Politics-Intl. Relations
dezenfektan çözeltisi Noun, Personal Care-Hygiene
dezenfektan solüsyon Noun, Personal Care-Hygiene
Dobel eriyiği: burun ve boğaz antiseptiği olarak kullanılan sodyum borat, sodyum bikarbonat, gliserol, fenol eriyiği. Noun
eklektik çözüm Noun
federatif çözüm Noun, Politics-Intl. Relations
son çare
Hitler'in Yahudiler'i planlı bir biçimde yok etmesi
nihai çözüm
son çözüm
nihaî çözüm Noun, Politics-Intl. Relations
genel haber çözme Military
konut sorununun çözümü
izotonik sodyum klorür çözeltisi Noun, Medicine
izotonik sodyum klorür solüsyonu Noun, Medicine
serum fizyolojik Noun, Medicine
fizyolojik serum Noun, Medicine
serum Noun, Medicine
izotonik çözelti Noun, Biology
köklü çözüm Noun
askeri çözüm Noun, Military
molal çözelti: 1000 gr. çözücü içinde 1 mol çözünen özdek bulunan çözelti/eriyik.
tek elden çözüm Noun
çözüm fırsatı Noun
oral solüsyon Medicine
barışçıl çözüm Noun
kalıcı çözüm
kalıcı çözüm Noun
kişiye özel çözüm Noun
kişiye özel çözüm Noun
siyasi çözüm Noun, Politics-Intl. Relations
politik çözüm Noun, Politics-Intl. Relations
çözüm önerisi Noun
Ringer çözeltisi: fizyoloji denemelerinde kullanılan NaCl, KCl, CaCl2 çözeltisi. Noun
salin solüsyonu Noun, Chemistry
izotonik sodyum klorür çözeltisi Noun, Medicine
izotonik sodyum klorür solüsyonu Noun, Medicine
serum fizyolojik Noun, Medicine
fizyolojik serum Noun, Medicine
serum Noun, Medicine
ara çözüm Noun
geçici çözüm Noun
deneme eriyiği
silahsız çözüm Noun, Politics-Intl. Relations
evrensel çözüm Noun
işe yarar çare
çözüm girişimi Noun
çözüm arayışı Noun
mali güçlüklerin giderilmesi
çözüm paketi Noun, Politics-Intl. Relations
çözüm ortağı Noun, Management
çözüm politikası Noun, Politics-Intl. Relations
çözüm süreci Noun, Politics-Intl. Relations
çözüm kümesi, bir denklemin kökleri, bir denklemi/eşitsizliği gerçekleyen sayılar kümesi.
çözüm stratejisi Noun
ammonia ile ayni anlama gelir. amonyum hidroksit, NH4OH: suda eritilmiş amonyak.
bir güçlüğün kestirme çözüm yolu
halletmek Verb