1. İsim (problem, sorun vb.) çözüm, çözme, halletme.
 2. İsim çözülme, halledilme.
 3. İsim çözüm yöntemi/usulü/şekli, hal tarzı.
 4. İsim hal çaresi, çare, yol.
  It seemed that devaluation was the only solution. to find a peaceful solution.
 5. İsim, Kimya çözelti, eriyik, mahlûl.
 6. İsim çözülme, ayrılma, dağılma, inhilâl.
  in solution: çözelti/eriyik halinde, erimiş halde.
 7. İsim, Tıp (a) bir hastalığın kriz dönemi veya sonu, (b) sıvı ilâç, şurup.
 8. İsim, Hukuk borcun tesviyesi.
çok yönlü çözüm İsim
geçici çözüm İsim
tampon çözelti
anayasal çözüm yolu
yaratıcı çözüm
kriz çözümü
çözülememek Fiil
demokratik çözüm İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
dezenfektan çözeltisi İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
dezenfektan solüsyon İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
Dobel eriyiği: burun ve boğaz antiseptiği olarak kullanılan sodyum borat, sodyum bikarbonat, gliserol, fenol eriyiği. İsim
eklektik çözüm İsim
federatif çözüm İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
son çare
Hitler'in Yahudiler'i planlı bir biçimde yok etmesi
nihai çözüm
son çözüm
nihaî çözüm İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
genel haber çözme Askerlik
konut sorununun çözümü
izotonik sodyum klorür çözeltisi İsim, Tıp
izotonik sodyum klorür solüsyonu İsim, Tıp
serum fizyolojik İsim, Tıp
fizyolojik serum İsim, Tıp
izotonik çözelti İsim, Biyoloji
köklü çözüm İsim
askeri çözüm İsim, Askerlik
molal çözelti: 1000 gr. çözücü içinde 1 mol çözünen özdek bulunan çözelti/eriyik.
tek elden çözüm İsim
çözüm fırsatı İsim
oral solüsyon Tıp
barışçıl çözüm İsim
kalıcı çözüm
kalıcı çözüm İsim
kişiye özel çözüm İsim
kişiye özel çözüm İsim
siyasi çözüm İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
politik çözüm İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
çözüm önerisi İsim
Ringer çözeltisi: fizyoloji denemelerinde kullanılan NaCl, KCl, CaCl2 çözeltisi. İsim
salin solüsyonu İsim, Kimya
izotonik sodyum klorür çözeltisi İsim, Tıp
izotonik sodyum klorür solüsyonu İsim, Tıp
serum fizyolojik İsim, Tıp
fizyolojik serum İsim, Tıp
serum İsim, Tıp
ara çözüm İsim
geçici çözüm İsim
deneme eriyiği
silahsız çözüm İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
evrensel çözüm İsim
işe yarar çare
çözüm girişimi İsim
çözüm arayışı İsim
mali güçlüklerin giderilmesi
çözüm paketi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
çözüm ortağı İsim, İşletme
çözüm politikası İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
çözüm süreci İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
çözüm kümesi, bir denklemin kökleri, bir denklemi/eşitsizliği gerçekleyen sayılar kümesi.
çözüm stratejisi İsim
ammonia ile ayni anlama gelir. amonyum hidroksit, NH4OH: suda eritilmiş amonyak.
bir güçlüğün kestirme çözüm yolu
halletmek Fiil