spread over

  1. Verb kaplamak
  2. Verb tefriş etmek
  3. Verb yatırmak
çalışma saatlerini ayarlama
(reklamcılık) yayma planı
aylara dağıtmak Verb
birşeye yayılmak Verb
birşeyi kaplamak Verb
bir dersi on iki saate yaymak Verb
masaya örtü sermek Verb
masa örtüsünü sermek Verb
masa örtüsünü yaymak Verb
masaya örtü yaymak Verb
taksitleri aylara dağıtmak Verb
amortismanı yıllara dağıtmak Verb
ödemeleri bütün bir mali yıla dağıtmak Verb
sermek Verb
birşeyi birşeye sürmek Verb
birşeyi birşeyin üzerine sürmek Verb
bir aktifin maliyetini kullanış ömrüne yaymak Verb