sprung

  1. Verb, Sports
    rythm: mısraları değişik sayıda hecelerden oluşan bir nazım şekli.