1. Fiil, Spor
    rythm: mısraları değişik sayıda hecelerden oluşan bir nazım şekli.