stand clear

  1. uzak durmak, yaklaşmamak, kendini emniyete almak.
kapılardan uzak durmak Verb
kenara çekilmek Verb
birşeye yaklaşmamak Verb
birşeyden uzak durmak Verb
bir yeri boşaltmak Verb