stand on one's feet

  1. bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmamak, kendi yağı ile kavrulmak.