stand still

  1. kımıldamamak, hareketsiz durmak.
duraklama Military
durgunluk, durma, hareketsizlik, işlemezlik.
The traffic had come to a standstill: Trafik tamamen durdu.
tatil, paydos, işin durması.
durgun, durmuş, hareketsiz, âtıl.