state law

  1. (US) eyalet kanunu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Proper Name, Organizations
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Noun, Law
hukuk devleti Noun, Constitutional Law
hukuk devleti Noun, Law
hukuk devleti Noun, Constitutional Law