stave

 1. staff ile ayni anlama gelir. porte, üzerine nota yazılan 5 paralel çizgi.
 2. ince uzun tahta, fıçı tahtası.
 3. çubuk, değnek, çomak.
 4. portatif merdiven veya sandalye basamağı.
 5. (şiir) beyit.
 6. Music porte.
 7. (sandal/fıçı vb. yi) delmek, delik açmak.
 8. delinmek.
 9. (fıçıyı vb.) delerek (şarap vb.) akıtmak.
 10. tahtaları birleştirip fıçı yapmak.
 11. çubuk/değnek ile vurmak/dövmek.
nefis fsi körletmek Verb
kırmak, parçalamak, vurarak delmek, çöktürmek.
(a) savmak, uzaklaştırmak, defetmek, önüne geçmek, bertaraf etmek, (b) önce davranmak, daha erken davranıp
engel olmak, vukuunu önlemek.
alacaklı lılardan kaçmak Verb
haczi önlemek Verb