stem the downward sales curve

  1. Verb aşağı doğru giden satış eğrisini engellemek