stem the downward sales curve

  1. Fiil aşağı doğru giden satış eğrisini engellemek