stick at something

  1. Verb birşeyi kararlılıkla sürdürmek
  2. Verb birşeye bağlı kalmak
  3. Verb birşeye azimle devam etmek