stick to one's verdict

  1. Verb kararına bağlı kalmak