stiff neck

  1. (a) tutulmuş boyun, boyun tutulması, (b) inatçılık.
kendini beğenmiş adam