stiffening order

  1. gemiyi dengeli duruma getirmek amacıyla ambarın alt bölümüne ağır yük konması için gümrük idaresince verilen izin