stinker

  1. Noun pis kokan kimse/şey.
  2. Noun mendebur/menfur/alçak/aşağılık kimse.
  3. Noun âdi/pespaye/berbat şey (roman, piyes vb.).
    write someone a stinker: birisine zılgıtname yazmak, verip veriştirmek.
  4. Noun çetin/zor/güç şey.
    The algebra paper was a stinker: Cebir soruları çok zordu/berbattı.
  5. Noun pis koku çıkaran bomba veya benzeri.
birine bir hakaret mektubu yazmak Verb