1. İsim pis kokan kimse/şey.
  2. İsim mendebur/menfur/alçak/aşağılık kimse.
  3. İsim âdi/pespaye/berbat şey (roman, piyes vb.).
    write someone a stinker: birisine zılgıtname yazmak, verip veriştirmek.
  4. İsim çetin/zor/güç şey.
    The algebra paper was a stinker: Cebir soruları çok zordu/berbattı.
  5. İsim pis koku çıkaran bomba veya benzeri.
birine bir hakaret mektubu yazmak Fiil