stir

 1. (sıvıyı/ateşi vb.) karıştırma(k).
  stir the soup/the fire: çorbayı/ateşi karıştırmak.

 2. stir up: harekete geç(ir)me(k).
  stir one's stump
  argo hızlı yürümek, acele etmek.

  I will not stir a foot: Adımımı bir yere atmam.
 3. kımılda(t)ma(k), oyna(t)ma(k).
  Don't stir from here: Buradan kımıldama.
  He would not stir a
  finger to help them: Onlara yardım için parmağını bile oynatmaz.
  He is not stirring yet: Daha yatıyor.
  There is not a breath of air stirring: Yaprak kımıldamıyor; ses soluk yok.
  if you stir, I shoot! kımıldama, vururum/davranma yakarım!
 4. yerini değiştirme(k).
  stir about: etrafta dolaşmak, gezinmek.
 5. tahrik/teşvik etme(k), kışkırtma(k).
  stir someone's pity: birinin merhametini uyandırmak.
  stir
  someone's wrath: birini gazaba getirmek.
 6. heyecanlan(dır)ma(k), canlan(dır)ma(k).
  stir the blood: heyecana gelmek/getirmek.
 7. telâş, gürültü, patırtı, karışıklık, kaynaşma, faaliyet.
  a place full of stir: gürültülü/canlı/hareketli
  bir yer.
  make/create a great stir: ortalığı birbirine katmak/telâşa vermek.
  There is not a stir: Ortalıkta çıt yok.
 8. kodes, hapishane.
(şaka) yürümek, kımıldanmak.
stir your stumps!: yürü! kımılda!
aşırı heyecan uyandırmak Verb
ülkede siyasi fırtına çıkarmak Verb
fırtına çıkarmak Verb
dalaşmak Verb
ezmek Verb
kızgın yağda çevire çevire çabucak pişirmek Verb
olay ya da sorun çıkartmak Verb
kanı harekete getirmek Verb
ateşi karıştırmak Verb
heyecan yaratmak Verb
kızdırmak Verb
asabını bozmak Verb
tahrik etmek Verb
bulandırmak Verb
parmaklamak Verb
ayaklandırmak Verb
kışkırtmak Verb
belayı satın almak, başına bela açmak, uyuyan yılanı uyandırmak.
halkı isyana teşvik etmek Verb
karışıklık yaratmak Verb
halkı isyana teşvik etmek Verb
ayağa kaldırmak Verb
karışıklık çıkarmak Verb
bela çıkartmak Verb
altı ay deliğe tıkılmış
parmağını oynatmamak Verb
(kılını) kıpırdatmamak Verb
parmağını kıpırdatmamak
imdadına koşmak, yardıma çalışmak.
He was the only one who lifted a finger to save the child.