stoic

  1. stoacı, stoik, Kıbrıslı Zeno'nun M.Ö. 4'üncü yüzyılda kurduğu, insanın ihtiraslardan arınması, sevinç
    ve kedere kapılmaması ve kaçınılmaz zaruretlere baş eğmesi tezini güden felsefe yanlısı.
  2. (bkz: stoical )