stoical

  1. Adjective sevinç ve kedere karşı kayıtsız, bigâne, umursamaz, fütursuz, ilâhi kadere boyun eğen, sabırlı, metin, sakin, soğukkanlı.
  2. Adjective stoacı, stoacılık felsefesi taraftarı.