1. Sıfat sevinç ve kedere karşı kayıtsız, bigâne, umursamaz, fütursuz, ilâhi kadere boyun eğen, sabırlı, metin, sakin, soğukkanlı.
  2. Sıfat stoacı, stoacılık felsefesi taraftarı.