straight line

  1. Noun, Geometry düz çizgi
  2. Noun, Geometry doğru
  3. en kısa bağlantı
  4. doğru hat
  5. doğru çizgi
eşit paylı amortisman metodu Noun, Accounting
doğrusal, elemanları bir doğru üzerinde bulunan. Adjective