straight line

  1. İsim, Geometri düz çizgi
  2. İsim, Geometri doğru
  3. en kısa bağlantı
  4. doğru hat
  5. doğru çizgi
eşit paylı amortisman metodu İsim, Muhasebe
doğrusal, elemanları bir doğru üzerinde bulunan. Sıfat