strangle hold

  1. (a) güreşte boğma vaziyeti, (b) boğucu kuvvet/hakimiyet/etki.
boğucu hâkimiyet
boynundan yakalama