strike down

  1. vurup yere yıkmak, âciz bırakmak.
kanunu iptal etmek Verb, Law
kanunu iptal etmek Verb, Law
birini yatağa düşürmek Verb
birini ağır yaralamak Verb
birinin hastalanmasına neden olmak Verb
ağır bir darbe vurarak birini yere düşürmek Verb
birini yere yıkmak Verb
birini öldürmek Verb
birşeyi ilga etmek Verb
birşeyi geçersiz ilan etmek Verb
birşeyi lağvetmek Verb
(Br) grev