strike leader

  1. grev elebaşısı
grev elebaşısını işten kovma ya da başka türlü cezalandırma
grev elebaşısını işten kovma veya başka türlü cezalandırma