stupendous

  1. Adjective olağanüstü, harikulâde, göz kamaştırıcı, hayret verici, şaşırtıcı.
    stupendous news.
  2. Adjective heybetli, muazzam, iri yapılı, cüsseli.