sub

  1. sub ile başlayan bazı sözcüklerin kısaltılmışı, örneğin:
    submarine, substitue, subordinate, subaltern,
    subscription, substratum.
  2. başkasının yerine geçmek.
  3. Photography filmi alt tabaka ile kaplamak.
tomson Noun, Military
birleşme tâlî şirketi Noun, Law
ast, aşağı, ikinci derecede:
sublieutenant, submediator, subofficer, subsecretary, subtone. Prefix
tâbi, bağlı, alt, tâli:
subcompany, subcouncil, subdistrict, subsection, subzone. Prefix
(a)
bileşimde normal miktardan az bulunan:
subchloride, suboxide, (b)
bazik bileşimi
belirtir:
subacetate, subcarbonate. NOT:
sub- ön ekinden sonra gelen sözcük
f, g, m, p, r ile başlarsa
sub- öneki sırasıyla
suf-, sug-, sum-, sup-, sur- şeklini alır:
suffer, suggest, summon, support, surrogate gibi. Keza
c, p, t ile başlayan sözcükler önüne gelince
sus- şeklini alır:
susceptible, suspect, sustain gibi.
Prefix, Chemistry
önekinin
r ile başlayan sözcükler önündeki şekli.
ör.: surrogate.
tali hesap
su altı sporları ile ilgili olan
ara montajı
kısmi montaj
alt kurul
taşeron mukavelesi
taşeron olarak bir işi üstlenmek Verb
taşeron
yardımcı redaktör
bölümün sonuna kadar
altküme
karara muallâk, mahkeme kararını bekleyen.
kiracının kiracısı
kiraladığı yeri kiraya veren kiracı
hafif makinalı tüfek
marjinal altı
şartlı olarak Adverb, Law
ast makamlar
gizlice, el altından, mahrem olarak.
mühürün altında
özel olarak
sonsuzluk bakımından.
kısmi toplam
yarı toplam
(sözlüklerde gönderme olarak) söz konusu sözcüğe bak anlamında

bk. sübu’