1. sub ile başlayan bazı sözcüklerin kısaltılmışı, örneğin:
    submarine, substitue, subordinate, subaltern,
    subscription, substratum.
  2. başkasının yerine geçmek.
  3. Fotoğrafçılık filmi alt tabaka ile kaplamak.
tomson İsim, Askerlik
birleşme tâlî şirketi İsim, Hukuk
ast, aşağı, ikinci derecede:
sublieutenant, submediator, subofficer, subsecretary, subtone. Ön Ek
tâbi, bağlı, alt, tâli:
subcompany, subcouncil, subdistrict, subsection, subzone. Ön Ek
(a)
bileşimde normal miktardan az bulunan:
subchloride, suboxide, (b)
bazik bileşimi
belirtir:
subacetate, subcarbonate. NOT:
sub- ön ekinden sonra gelen sözcük
f, g, m, p, r ile başlarsa
sub- öneki sırasıyla
suf-, sug-, sum-, sup-, sur- şeklini alır:
suffer, suggest, summon, support, surrogate gibi. Keza
c, p, t ile başlayan sözcükler önüne gelince
sus- şeklini alır:
susceptible, suspect, sustain gibi.
Ön Ek, Kimya
önekinin
r ile başlayan sözcükler önündeki şekli.
ör.: surrogate.
tali hesap
su altı sporları ile ilgili olan
ara montajı
kısmi montaj
alt kurul
taşeron mukavelesi
taşeron olarak bir işi üstlenmek Fiil
taşeron
yardımcı redaktör
bölümün sonuna kadar
altküme
karara muallâk, mahkeme kararını bekleyen.
kiracının kiracısı
kiraladığı yeri kiraya veren kiracı
hafif makinalı tüfek
marjinal altı
şartlı olarak Zarf, Hukuk
ast makamlar
gizlice, el altından, mahrem olarak.
mühürün altında
özel olarak
sonsuzluk bakımından.
kısmi toplam
yarı toplam
(sözlüklerde gönderme olarak) söz konusu sözcüğe bak anlamında

bk. sübu’