subsequent condition

  1. infisahi şart
  2. bir mukaveleye konulan ve mukavele hükümlerinin işlemeye başlamasından sonra gerçekleşmesi halinde akdin
    infisahını gerektiren şart
  3. fesih şartı
müteakip şart Noun, Law
sona erdirici sebep Noun, Law