subtlety

  1. Noun incelik.
  2. Noun mânâ inceliği, anlaşılma güçlüğü, çapraşıklık, muğlâklık.
  3. Noun rikkat.
  4. Noun kurnazlık, şeytanlık, hilekârlık.
  5. Noun keskin zekâ, cin fikirlilik.