such like

  1. benzer
  2. bu gibi
buna benzer, bu(nun) gibi, böyle(si).
benzer kimse(ler).
Beggars, tramps, and suchlike : Dilenciler, serseriler ve benzer kimseler.
böyle şey.
Did you ever heard suchlike: Hiç böyle şey duydun mu?