suffer from loss of memory

  1. Verb belleğini yitirmiş olmak
  2. Verb hafıza kaybı çekmek