superior to

  1. fevk
  2. yeğin
baskın çıkmak Verb
bir davayı bir üst mahkemeye havale etmek Verb
davayı bir üst mahkemeye havale etmek Verb
uzmanların daha üstün bilgisine başvurmak Verb
uzmanların daha üstün bilgi sine başvurmak Verb
tekmil vermek Verb, Military