supply area

  1. Noun ikmal mıntıkası
ikmal alanı
tedarik alanı