supra protest

  1. borçludan başka bir kişinin genellikle bir komisyon karşılığı protesto edilmiş senedi ödemeyi kabul etmesi
  2. bittavassut kabul
protesto edilen senedin borçlunun kendinden başka birisi tarafından kabulü
protesto edilen bir senedin borçlunun kendinden başka birisi tarafından genelde belli bir komisyon karşılığı kabulü
bittavassut kabul eden kişi (bir ticari senedi adem-i kabul protestosu üzerine keşideci veya cirantalar yerine kabul eden kişi
protestodan sonra yapılan ciro
protestodan sonra yapılan ciro
borçlunun onurunu korumak için protestolu bir senedi ödemek için müdahale
protesto üzerine ödeme
borçlunun ödemediği senedi kefilin ödemesi. Noun