surviving spouse

  1. Noun geride kalan eş
  2. sağ kalan eş
  3. hayatta kalan eş
sağ kalan eşin vergi muafiyeti
sağ kalan eşin veraset vergisi muafiyeti