suspend

 1. Verb ertelemek, tehir etmek.
  The court suspended the judgment till next Monday.
 2. Verb geçici olarak durdurmak, tatil/iptal etmek.
  to suspend operations.
 3. Verb askıda/muallâkta bırakmak.
 4. Verb şüphe/endişe içinde bırakmak.
 5. Verb makamından geçici olarak mahrum etmek.
 6. Verb okuldan geçici olarak dardetmek.
  He was suspended from school for a week for a bad conduct.
 7. Verb asmak, askıya almak.
  The lamp is suspended from the ceiling.
 8. Verb (ödemeyi) durdurmak.
  suspend payment.
 9. Verb, Music notayı uzatmak.
lastikli konuşmak Verb
borçlarını ödemeye ara vermek Verb
kayıt dondurmak Verb, Education-Training
hükmün açıklanmasını geriye bırakmak Verb, Criminal Law
askıya alma Noun, Law
cezanın infazının ertelenmesi Noun, Criminal Law
cezanın ertelenmesi Noun, Criminal Law
...'i takımdan kesmek Verb, Sports
...'i takıma almamak Verb, Sports
araştırma sonuçlanıncaya kadar bir veznedarı geçici olarak görevinden almak Verb
sürücü ehliyetini geri almak Verb
bir duruşmaya ara vermek Verb
kararın uygulanmasını ertelemek Verb
bir kararın uygulanmasını ertelemek Verb
(US) bir imtiyazı bir süre askıya almak Verb
bir klüp üyesini üyelikten çıkarmak Verb
bir üyeyi kulüpten çıkarmak Verb
bir milletveliklinin dokunulmazlığını kaldırmak Verb
bir gazetenin yayınına ara vermek Verb
bir hapis mahkûmiyetini tecil etmek Verb
bir yayıma ara vermek Verb
bir kuralı yürürlükten kaldırmak Verb
şartlı tahliye kararını ertelemek Verb
bir mahkûmiyet kararını tecil etmek Verb
mahkûmiyet kararını tecil etmek Verb
(ceza kanunu) bir mahkeme kararını geçici süre durdurmak Verb
şartlı tahliye kararını ertelemek Verb
bir öğrenciyi okuldan çıkarmak Verb
bir memuru tam maaşla görevinden uzaklaştırmak Verb
tahliye kararını durdurmak Verb
özerkliği kaldırmak Verb
diplomatik ilişkilere ara vermek Verb
geçici olarak icrayı durdurmak Verb
görevinden geçici olarak uzaklaştırmak Verb
çarpışmalara ara vermek Verb
işleri geçici olarak durdurmak Verb
işi durdurmak Verb
birini geçici olarak görevinden almak Verb
birini işinden tamamen uzaklaştırmak Verb
bir hükmün ifasını geçici olarak durdurmak Verb
cezanın infazını ertelemek Verb, Criminal Law
altın standardını kaldırmak Verb
altın esasını askıya almak Verb
önlemleri askıya almak Verb
kanunun işlerliğini askıya almak Verb
bir kanunun işlerliğini askıya almak Verb
satışları durdurmak Verb
satışları durdurmak Verb
trafiği durdurmak Verb
kanuni takibatı durdurmak Verb
...'in işlem sırasını kapatmak Verb, Banking
trafiği durdurmak Verb
işi tatil etmek Verb
işe ara vermek Verb
tehir-i icra talebi