1. Fiil ertelemek, tehir etmek.
  The court suspended the judgment till next Monday.
 2. Fiil geçici olarak durdurmak, tatil/iptal etmek.
  to suspend operations.
 3. Fiil askıda/muallâkta bırakmak.
 4. Fiil şüphe/endişe içinde bırakmak.
 5. Fiil makamından geçici olarak mahrum etmek.
 6. Fiil okuldan geçici olarak dardetmek.
  He was suspended from school for a week for a bad conduct.
 7. Fiil asmak, askıya almak.
  The lamp is suspended from the ceiling.
 8. Fiil (ödemeyi) durdurmak.
  suspend payment.
 9. Fiil, Müzik notayı uzatmak.
lastikli konuşmak Fiil
borçlarını ödemeye ara vermek Fiil
kayıt dondurmak Fiil, Eğitim
hükmün açıklanmasını geriye bırakmak Fiil, Ceza Hukuku
askıya alma İsim, Hukuk
cezanın infazının ertelenmesi İsim, Ceza Hukuku
cezanın ertelenmesi İsim, Ceza Hukuku
...'i takımdan kesmek Fiil, Spor
...'i takıma almamak Fiil, Spor
araştırma sonuçlanıncaya kadar bir veznedarı geçici olarak görevinden almak Fiil
sürücü ehliyetini geri almak Fiil
bir duruşmaya ara vermek Fiil
kararın uygulanmasını ertelemek Fiil
bir kararın uygulanmasını ertelemek Fiil
(US) bir imtiyazı bir süre askıya almak Fiil
bir klüp üyesini üyelikten çıkarmak Fiil
bir üyeyi kulüpten çıkarmak Fiil
bir milletveliklinin dokunulmazlığını kaldırmak Fiil
bir gazetenin yayınına ara vermek Fiil
bir hapis mahkûmiyetini tecil etmek Fiil
bir yayıma ara vermek Fiil
bir kuralı yürürlükten kaldırmak Fiil
şartlı tahliye kararını ertelemek Fiil
bir mahkûmiyet kararını tecil etmek Fiil
mahkûmiyet kararını tecil etmek Fiil
(ceza kanunu) bir mahkeme kararını geçici süre durdurmak Fiil
şartlı tahliye kararını ertelemek Fiil
bir öğrenciyi okuldan çıkarmak Fiil
bir memuru tam maaşla görevinden uzaklaştırmak Fiil
tahliye kararını durdurmak Fiil
özerkliği kaldırmak Fiil
diplomatik ilişkilere ara vermek Fiil
geçici olarak icrayı durdurmak Fiil
görevinden geçici olarak uzaklaştırmak Fiil
çarpışmalara ara vermek Fiil
işleri geçici olarak durdurmak Fiil
işi durdurmak Fiil
birini geçici olarak görevinden almak Fiil
birini işinden tamamen uzaklaştırmak Fiil
bir hükmün ifasını geçici olarak durdurmak Fiil
cezanın infazını ertelemek Fiil, Ceza Hukuku
altın standardını kaldırmak Fiil
altın esasını askıya almak Fiil
önlemleri askıya almak Fiil
kanunun işlerliğini askıya almak Fiil
bir kanunun işlerliğini askıya almak Fiil
satışları durdurmak Fiil
satışları durdurmak Fiil
trafiği durdurmak Fiil
kanuni takibatı durdurmak Fiil
...'in işlem sırasını kapatmak Fiil, Bankacılık
trafiği durdurmak Fiil
işi tatil etmek Fiil
işe ara vermek Fiil
tehir-i icra talebi