swear like a trooper

  1. Verb galiz küfretmek
  2. Verb çok ağır sözlerle sövüp saymak
  3. Verb ağzını bozmak