swear like a trooper

  1. Fiil galiz küfretmek
  2. Fiil çok ağır sözlerle sövüp saymak
  3. Fiil ağzını bozmak