sweat something out

  1. Verb (US) endişeyle beklemek
(a) sonuna kadar dayanmak, tahammül etmek, (b) gayretle çalışmak, sebat edip bitirmek/başarmak.