swing the vote

  1. Verb oyları tersine döndürmek
anlaşmazlıkları karara bağlayacak oyu kullanmak Verb