take all one's time

  1. Verb birinin bütün zamanını almak