take in part payment

  1. Verb kısmi ödeme olarak kabul etmek
  2. Verb kısmi ödeme üzerinde anlaşmak