take in part payment

  1. Fiil kısmi ödeme olarak kabul etmek
  2. Fiil kısmi ödeme üzerinde anlaşmak