take matters easy

  1. Verb işleri kolay yanından almak