take out one's freedom

  1. Verb hemşerilik hakkını elinden almak