take over

  1. Verb, Law devralmak
  2. (a) teslim almak.
    take over liabilities: borçları kendi üzerine almak. (b) idareyi elinde tutmak.

    take over a company: bir şirketi devir/satın almak. (c)
    take someone over a ship/house,
    vb. birine bir gemi/ev vb. gezdirmek/göstermek.
özel bir firmanın bir kamu firmasını satın alması
küçük bir firmanın daha büyük bir firmayı satın alması
ele geçirme, zaptetme, devir alma, yönetimini eline alma.
takeover = take-over bid: bir şirketin
bütün hisselerini satın alma teklifi.
Noun
devralma Noun, Competition Law
işi devralmak Verb
bir işi devralmak Verb
bir arabayı fabrikadan teslim almak Verb
arabayı fabrikadan almak Verb
şirketi devralmak Verb
bir şirketi devralmak Verb
ipoteği devralmak Verb
bir ipoteği devralmak Verb
bir avukatlık bürosunu devralmak Verb
dükkânı devralmak Verb
(US) alacak ve borçlu hesaplarını devralmak Verb
birinin borçlarını devralmak Verb
hisse devralmak Verb
bir şirketin hisselerinin çoğunu satın alarak şirketin yönetimini ele geçirme
ele geçirme
taahhüt sözleşmesi
taahhüt konsorsiyumu
devralma fiyatı
bir işi devralmak Verb
geçici olarak bir mevkiin görevlerini üstlenmek Verb
(Br) hükümeti devralmak Verb
yönetimi devralmak Verb
demiryollarını devletleştirmek Verb
dizginlerini devralmak Verb
(sigortacı) kurtarılan malları devralmak Verb
bir vasiyet ile tevarüs etmek Verb
ele geçirilmesi hedeflenmiş bir şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarınca iyi karşılanan satın alınma
daire kiralayıp möblesini devralmak Verb
bu çoğu zaman küçük şirketin borsaya kaydettirilmesi amacıyla yapılır
daha küçük bir özel şirket tarafından bir anonim şirketin satın alınması
hükümeti devralmak Verb
üyelerin adlarını okuyarak oy kullanmak Verb
ihtimam etmek Verb
bir şeye çok zahmet vermek Verb
bir şey üzerinde saatlerce uğraşmak Verb
bir şeyi yaparken özel titizlik göstermemek Verb
bir şeye son derece özen göstermek Verb
birine takaddüm etmek Verb
'den önce gelmek Verb
…'den önce gelmek/daha önemli olmak.
herkesten önce gelmek Verb
birine şehri baştan başa gezdirmek Verb
birini bir adaya götürmek Verb
mülkü devralmak Verb
bir mülkü devralmak Verb
ele geçirme, zaptetme, devir alma, yönetimini eline alma.
takeover = take-over bid: bir şirketin
bütün hisselerini satın alma teklifi.
Noun